Adresa
oras, România
telefoane
office@salajeanul.ro
Marţi , 25 Februarie , 2020

Termen limită pentru Declarația unică

de Alina Rad

Declarația unicã se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã, individual sau într-o formã de asociere, venituri sau pierderi în România, din activitãþi independente, drepturi de proprietate intelectualã, cu excepþia contribuabililor pentru care impozitul se reþine la sursã, cedarea folosinþei bunurilor, activitãţi agricole, pisciculturã şi silviculturã, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse, de exemplu câștiguri din transferul de monedã virtualã sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţã.

Declarația unicã se depune și de cãtre persoanele fizice rezidente care realizeazã venituri din strãinãtate, supuse impozitãrii în România, de exemplu venituri din activitãþi independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã, venituri din cedarea folosinþei bunurilor, venituri din activitãþi agricole, pisciculturã, silviculturã, venituri sub formã de dividende, venituri sub formã de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare.

Declaraþia unicã se poate depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştã, cu confirmare de primire, prin mijloace electronice de transmitere la distanţã, respectiv serviciul "Spaþiul privat virtual" (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnãturã electronicã calificatã.

 Pentru completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot solicita asistențã în domeniul fiscal sau IT  la Agenția Județeană a Finanțelor Publice Sălaj.