Luni , 29 Ianuarie 2018

Noutăţi cu privire la asigurarea în sistemul unitar de pensii publice

 Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și Casa Județeană de Pensii Sălaj. Contractul de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la Casa Județeană de Pensii Sălaj. În cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de șase luni consecutive, contractul de asigurare socială se reziliază din inițiativa Casei Județene de Pensii Sălaj. Asigurații au obligația să plătească contribuții de asigurări sociale și au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale conform Legii nr. 263/2010 (pensie, ajutor de deces, bilet de tratament). Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35 la sută din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Nu mai este reglementat plafon maxim al venitului lunar asigurat. Contribuția de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, respectiv 25 la sută.

„Ca urmare a intrării în vigoare, la data de 6 ianuarie 2018, a Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, persoanele aflate în evidențele Casei Județene de Pensii Sălaj la 31.12.2017 ne aflăm în situația de a avea valori diferite ale câștigului salarial mediu brut pentru luna ianuarie 2018, în funcție de aplicarea prevederilor bugetare astfel: de la 1 ianuarie - până în 5 ianuarie 2018 - 1.096 lei, iar începând cu data de 6 ianuarie 2018 este de 1.457 lei. Astfel, până la data de 5 ianuarie a.c., câștigul salarial mediu brut a fost de 3.131 lei, nivelul minim al venitului lunar asigurat a fost de 1.096 lei și o contribuție aferentă de 288 lei, iar nivelul maxim de 15.655 lei și o contribuție aferentă de 4.117 lei. „Pentru perioada 06 ianuarie – 31 decembrie a.c., câștigul salarial mediu brut este de 4.162 lei, nivelul minim al venitului lunar asigurat este 1.457 lei și o contribuție aferentă de 364 lei”, precizează Alina Tămaş, purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Sălaj.

Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din inițiativa asiguratorului, respectiv a Casei Județene de Pensii Sălaj, prin notificarea asiguratului ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

În aceste condiții, limitarea riscului asigurat la acordarea doar a pensiei pentru limită de vârstă ar putea fi reglementată numai prin modificarea Legii nr. 186/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.
Salajeanul TV

Meteo

22 Martie 2019
Zalău
0.0° C

Detalii Meteo

Curs valutar

10 Iulie 2017
EUR EUR
4.5684 lei
USD USD
4.0107 lei
CHF CHF
4.1540 lei