Adresa
oras, România
telefoane
office@salajeanul.ro
Marţi , 22 Noiembrie , 2016

Noi rubrici ale „Adeverinţei de venit”

de Cioban Smaranda

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) propune includerea în formularul „Adeverinţă de venit” a informaţiilor privind veniturile brute din diverse tipuri de salarii şi din pensii mai mici decât plafonul de impozitare.

Astfel, ANAF precizează că odată cu intrarea în vigoare a noii propuneri, contribuabilii vor declara şi veniturile brute realizate din salarii obţinute pentru crearea de programe pentru calculator, pentru cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică, din pensii mai mici decât plafonul de impozitare şi din salarii obţinute de persoanele fizice cu dizabilităţi grave sau accentuate”, menţionează ANAF.

“Adeverinţa de venit” este documentul prin care se atestă veniturile realizate de persoanele fizice, în cursul unui an fiscal, înregistrate în evidenţa fiscală pe baza declaraţiilor depuse de acestea şi/sau de către terţi.

Proiectul de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor “Adeverinţă de venitşi “Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit” pentru persoane fizice a fost publicat pe site-ul ANAF în data de 21 noiembrie la rubrica Transparenţă decizională.

Totodată, noul proiect prevede abrogarea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.193/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Adeverinţă de venit” şi „Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit” pentru persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.109 din 24 februarie 2009, menţionează ANAF.