Adresa
oras, România
telefoane
office@salajeanul.ro
Miercuri , 22 Martie , 2017

Noi prevederi privind PFA şi înterprinderile fără personalitate juridică

de Cioban Smaranda

Persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale (II) au limitări atunci când vine vorba de clasele de activitate pentru care pot obține autorizație și de numărul de angajați pe care-l pot avea, în condițiile în care până acum nu existau asemenea restricții. Aceste măsuri sunt stabilite de Legea nr. 182/2016, act normativ publicat în Monitorul Oficial în octombrie 2016, care a intrat în vigoare la sfârşitul lunii ianuarie.

Schimbări majore la regimul PFA

Din 17.01.2017, legislaţia în domeniu prevede că PFA poate avea maxim 5 clase de activitate prevăzute de codul CAEN, în contextul în care anterior publicării acestui act nu exista nicio reglementare menită să limiteze obiectul de activitate, informează Buletinul Informativ transmis de Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj.

În acelaşi timp, Legea nr 182/2016 stabileşte limite şi în ceea ce priveşte numărul de angajaţi care pot fi contractaţi de o persoană fizică autorizată. Astfel, PFA îşi va putea desfăşura activităţile pentru care este autorizată împreună cu cel mult trei angajaţi cu care încheie contract individual de muncă în condiţiile legii. În schimb, a rămas neschimbată reglementarea potrivit căreia nu va fi modificat statutul juridic al persoanei cu care stabileşte o persoană fizică autorizată relaţii contractuale pentru efectuarea unei activităţi economice. Prevederea este valabilă pentru: persoane fizice şi juridice, alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale.

De asemenea, buletinul informativ remis de Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj evidenţiază  o persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

Actul normativ mai prevede că persoana fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice ca PFA poate cere schimbarea statutului juridic dobândit şi autorizarea ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.

Întreprinderile individuale vor putea avea cel mult 10 clase de activităţi

Potrivit buletinului informativ remis de ITM Sălaj, Legea nr. 182/2016 limitează obiectul de activitate şi numărul de angajaţi al întreprinderilor individuale.

Astfel, întreprinderile individuale vor putea avea cel mult 10 clase de activitate prevăzute de codul CAEN. Totodată, întreprinderile individuale vor putea angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit. Întreprinderea individuală poate opta pentru modificarea formei de organizare, în condiţiile legii,” specifică buletinul informativ.

Întreprinderile familiale nu pot angaja terţe persoane

În cazul întreprinderilor familiale, sursa citată arată că acestea se constituie din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii şi nu pot angaja terţe persoane cu contract individual de muncă.

“Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu,