Adresa
oras, România
telefoane
office@salajeanul.ro
Joi , 2 Noiembrie , 2017

Medicii de familie sunt nemulţumiţi. Care sunt revendicările acestora

de Cristina POP

 La nivelul judeţului Sălaj, medicii de familie nu au ieşit în stradă la fel cum s-a întâmplat în alte oraşe ale ţării. Ei s-au limitat la a depune memorii la Prefectura Sălaj şi la Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj. Revendicările medicilor de familie au în vedere, în primul rând, revendicări legate de îmbunătăţirea actului medical în asistenţa medicală primară.

Solicitările cuprinse în memoriul realizat de reprezentanţii Coaliţiei „Solidari pentru Sănătate”, care este compusă atât din reprezentanţi ai medicilor de familie, cât şi ai mai multor categorii de beneficiari ai sistemului de asigurări sociale de sănătate (pacienţi, mame etc.) au fost aduse şi la cunoştinţa reprezentanţilor Casei de Asigurări de Sănătate Sălaj.

Potrivit Olgăi Stana, preşedintele director general al CAS Sălaj, aceste solicitări vor fi analizate de conducerea CAS, urmând să se caute soluţii la aspectele semnalate care pot fi rezolvate la nivel local, iar aspectele care ţin, după caz, de competenţa CNAS sau a altor instituţii locale ori centrale vor fi comunicate acestora, în vederea soluţionării.

„În cursul discuţiei, conducerea CAS a informat reprezentaţii Coaliţiei că o parte din aspectele care au fost semnalate sunt în curs de rezolvare. Astfel, CNAS a făcut deja demersuri pentru majorarea valorii minim garantate a punctului per capita, pentru medicina primară, precum şi a valorii minim garantate a punctului pe serviciu pentru medicina primară şi pentru medicina ambulatorie de specialitate. În contextul în care în acest moment se lucrează, la nivelul CNAS, la elaborarea proiectelor de acte normative şi de buget pentru anul 2018, vor fi luate în considerare şi celelalte aspecte semnalate, pornindu-se de la premisa că simplificarea şi debirocratizarea activităţii cabinetelor de medicină de familie, precum şi optimizarea funcţionalităţilor sistemelor informatice reprezintă un obiectiv instituţional. Atât la nivel central cât şi local există dorinţa imprimării unei stări de normalitate în sistemul sanitar şi a unei mai bune definiri a rolului şi atribuţiilor furnizorilor de servicii medicale, urmărindu-se creşterea calităţii activităţii acestora, în beneficiul asiguraţilor”, precizează Olga Stana.

Totodată, reprezentanţii Coaliţiei au fost invitaţi să formuleze observaţii şi propuneri faţă de proiectele Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2018, proiecte ce vor fi în curând afişate, într-o primă formă, pe site-ul CNAS, pentru transparenţă decizională, urmând să se organizeze şi o serie de consultări la nivel central pe această temă.