Adresa
oras, România
telefoane
office@salajeanul.ro
Marţi , 29 Ianuarie , 2019

Instituţia Prefectului a prezentat raportul de activitate pe anul 2018

de Alina Rad

Instituţia Prefectului Sălaj a prezentat ieri, 28 ianuarie, raportul de activitate pe anul 2018. Potrivit datelor prezentate, Instituţia Prefectului și-a îndeplinit obiectivele stabilite pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile legale și respectând principiiler legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii, transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public, eficienţei, responsabilităţii, profesionalizării, și orientării către cetăţean”.

 

La eveniment au participat Teodor Iulian Gheorghe, director general al Direcţiei Generală pentru Relațiile cu Instituţiile Prefectului, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, subprefectul Vegh Alexandru, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj - Tiberiu Marc, primarul Zalăului - Ionel Ciunt, alături de reprezentanţi ai administraţiilor locale, structuri MAI şi MApN şi ai instituţiilor din judeţ cu care colaborează Instituţia Prefectului.

 

Prefectul Florin Florian, cel care a prezentat raportul de activitate,  a ţinut să precizeze că Instituția Prefectului Sălaj este singura instituție de profil din țară care a reușit atragerea de fonduri europene, semnând în 2018 un contract de finanțare pentru reabilitarea clădirii în care funcționează, proiect ce va fi demarat în acest an.

 

Pentru îmbunătățirea calității bunurilor și serviciilor oferite, instituția își propune, pentru 2019, implementarea standardului ISO 9001/2015, proces demarat în 2018.

 

Teodor Iulian Gheorghe, director general al Direcţiei Generală pentru Relațiile cu Instituţiile Prefectului, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a felicitat Prefectura Sălaj pentru felul în care şi+a desfăşurat activitatea anul trecut.

"Este un prilej bun pentru mine să felicit conducerea Instituţiei Prefectului Sălaj şi pe angajaţii acesteia pentru întreaga activitate din anul 2018. Această activitate s-a desfăşurat în condiţii bine. (...) Apreciez că am o colaborare foarte bună cu conducerea şi, de asemenea, şi cu serviciile din cadrul Instituţiei Prefectului, care au dovedit că desfăşoară o activitate plină de profesionalism, imparţialitate şi, pe alocuri, chiar şi inovare. Sprijin foarte mult demersul pe care-l face Instituţia Prefectului prin proiectul de reabilitare a sediului", a declarat reprezentantul MAI.

 

 

Două acţiuni de control dispuse de prefect în 2018

 

Anul trecut, s+au constituit la nivelul Prefecturii Sălaj două comisii de control. Una i+a vizat pe operatorii economici neînregistrați fiscal și neautorizați în județul Sălaj, care desfășoară activități de reparații și dezmembrări auto. Cealaltă comisie a avut rolul de a identifica actele administrative emise de autoritățile administrației publice locale în procesul de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv.în favoarea moștenitorilor condamnaților ce au săvârșit infracțiunile prevăzute de Legea nr. 312/1945, respectiv a persoanelor expropriate și care au primit despăgubiri potrivit Legii reformei agrare din 1921;

 

 

Peste 22 de mii de acte administrative verificate

 

În activitatea de contencios administrativ, pentru exercitarea controlului legalității actelor administrative înaintate Instituției Prefectului, înperioada 1 ianuarie–31 decembrie2018 au fostînregistrate şi verificate un numărde 22.506 acte administrative, din care 4.151 hotărâri ale consiliilor locale şi ale Consiliului județeanSălaj şi 18.355 dispoziții emisede către primariicomunelor, orașelor şi municipiului Zalău.

 

În ceea ce priveşte activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a moduluide aplicare a actelor normative în acțiuni planificate, acțiunilede control la   sediul autorităților administrației publice locale au vizat activitatea consiliului local cu privire la modul de desfășurare a ședințelor și adoptarea hotărârilor, activitatea autorității executive, precum și activitatea secretarului.

Au fostefectuate acțiunide control finalizate cu 33 de procese-verbale încheiate la nivelul autoritățiloradministrativ-teritoriale din județ.

 

 

511 titluri de proprietate emise în 2018

 

Referitor la aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, au fost emise anul trecut 511 titluri de proprietate în baza hotărârilor Comisiei județene ori în baza hotărârilor judecătorești,fiind astfel finalizată reconstituirea dreptului de proprietate pentru 665,8 hectare teren agricol și 604,8hectare teren cu vegetație forestieră.

Au fost depuse 68 de documentații în vederea modificării/anulării titlurilor de proprietate în baza hotărârilor judecătorești definitive.

Au fost emise 10 ordine ale prefectului pentru atribuirea de terenuri în proprietate, în temeiul prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991.