Adresa
oras, România
telefoane
office@salajeanul.ro
Joi , 12 Aprilie , 2018

Inspectorii ITM au făcut verificări în teren şi au aplicat zeci de amenzi pentru nereguli

de Cristina POP

 Pe parcursul lunii martie 2018 Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj a desfasurat controale in domeniul relatiilor de munca si  securitatii si sanatatii in munca privind respectarea legislatiei in vigoare. Activitatea  inspectorilor de munca a vizat cu prioritate identificarea si sanctionarea muncii nedeclarate in vederea descurajarii si diminuarii acestui fenomen, care in fapt, reprezinta tot o forma de evaziune fiscala.

In domeniul relatiilor de munca au fost controlati un numar de 113 agenti economici dintre care 55 au fost sanctionati, aplicandu-se 7 amenzi si 85  avertismente.

In urma controalelor au fost depistate 11 persoane care munceau fara a avea intocmite contracte  individuale de munca,  angajatorii fiind sanctionati contraventional.

S-au mai constatat incalcari ale prevederilor legale privind: nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara ; nerespectarea prevederilor legale privind repausul saptamanal ; primirea la munca  pe teritoriul Romaniei a unui strain fara aviz de angajare sau de detasare, cu sau fara contract individual de munca incheiat in forma scrisa. Cuantumul total al sanctiunilor contraventionale a fost de 31.800 lei

Deficientele constatate pentru care s-au aplicat avertismente , se refera la: nerespectarea prevederilor legale privind  sarbatorile legale  ;  nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentara ; nerespectarea obligatiei pastrarii copiei  contractului  individual de munca pentru salariatii din locul de munca respectiv ; nerespectarea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat ; neindeplinirea sau indeplinirea partiala a masurilor dispuse de catre inspectorul de munca; necompletarea elementelor contractelor individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale ; completarea registrului cu date eronate sau incomplete.

In domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost controlati un numar de  25  de agenti economici aplicandu-se 2 amenzi in valoare totala de  8.000 lei  pentru  nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea controlului medical periodic conform prevederilor H.G.nr.355/2007, respectiv  nealocarea de catre angajator a timpului necesar  lucratorilor desemnati pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor specifice ce le revin .

Deficientele constatate si sanctionate cu avertisment se refera la: neutilizarea echipamentului individual de protectie ; in fisa postului nu sunt cuprinse atributiile si raspunderile ce le revin lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca ;  lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru toate locurile de munca si a planului de prevenire si protectie.