Miercuri , 20 Decembrie 2017

În timp ce populaţia Sălajului scade, creşte numărul de locuinţe

 Populaţia după domiciliu, în judeţul Sălaj, la 1 iulie 2016, a fost de 247.143 locuitori, în scădere cu 3.592 locuitori (-1,4%) faţă de 1 iulie 2012, când populaţia a fost de 250.735 locuitori. La 1 iulie 2016 populaţia urbană deţinea o pondere de 43,1% din totalul populaţiei după domiciliu faţă de 42,8% în anul 2012. Atât în anul 2016, cât şi în anul 2012, femeile deţineau o pondere mai mare în totalul populaţiei după domiciliu decât cea a bărbaţilor, respectiv 50,9%.

 

Mişcarea naturală a populaţiei Sălajului

 

Potrivit datelor statistice publicate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj, principalul factor care a determinat scăderea populaţiei în perioada 2012-2016 a fost sporul natural negativ înregistrat an de an în perioada analizată.

În anul 2016 s-au născut 2.473 copii, în scădere cu 4% faţă de anul 2012 şi cu 4,6% faţă de anul 2015. Numărul deceselor înregistrate, în anul 2016, a fost de 2.925, în scădere cu 3,7% faţă de anul 2012 şi cu 5,4% faţă de anul precedent. Evoluţia natalităţii şi a mortalităţii a determinat un spor natural negativ de -452 persoane în anul 2016, mai mic cu 2,0% faţă de anul 2012 când nivelul acestuia a fost de -461 persoane şi cu 9,8% faţă de anul 2015 când nivelul acestuia a fost de -501 persoane. În anul 2016 s-au înregistrat 17 cazuri de deces sub 1 an, în scădere cu 10 cazuri (-37%) faţă de anul 2012 şi cu 4 cazuri (-19%) faţă de anul precedent.

În anul 2016 s-au înregistrat 1.393 căsătorii, în creştere cu 13,6% faţă de anul 2012 şi cu 4,6% faţă de anul 2015. Numărul divorţurilor, în anul 2016, a fost de 309, în scădere cu 14,9% faţă de anul 2012 şi cu 13,7% faţă de anul precedent.

Rata natalităţii, în judeţul Sălaj, a avut o evoluţie oscilantă în perioada 2012-2016 nivelul maxim fiind înregistrat în anul 2013 (10,8‰), iar nivelul minim în anul 2016(10‰). Mortalitatea generală a scăzut, în perioada 2012-2014 de la 12,1‰ în anul 2012 la 11,9‰ în anul 2014, nivelul maxim al acesteia fiind înregistrat în anul 2015 (12,5‰), iar nivelul minim în anul 2016 (11,8‰). Mortalitatea infantilă a scăzut de la 10,5‰ în anul 2012 (nivelul maxim înregistrat) la 6,9‰ în anul 2016 (nivelul minim înregistrat).

Rata nupţialităţii, în judeţul Sălaj, a crescut an de an în perioada 2012-2016 de la 4,9‰ în anul 2012 la 5,6‰ în anul 2016. Rata de divorţialitate a avut o evoluţie oscilantă în perioada 2012-2016, valoarea minimă fiind înregistrată în anul 2014(1,10‰), iar cea maximă în anul 2012 (1,45‰). În anul 2016 rata de divorţialitate a fost de 1,25‰.

 

Condiţii de locuit în Sălaj

 

În judeţul Sălaj, fondul de locuinţe s-a majorat constant, an de an, în perioada 2012-2016, ajungând la sfârşitul anului 2016 la un număr de 102.822 locuinţe, în creştere cu 973 locuinţe (+1%) faţă de sfârşitul anului 2012. Numărul locuinţelor existente la sfârşitul anului a crescut cu 0,3% în anii 2013 şi 2014 şi cu 0,2% în anii 2015 şi 2016, faţă de anii anteriori .

Creşterea numărului de locuinţe în perioada 2012-2016 s-a reflectat atât în majorarea numărului de camere de locuit cu 4.871 (+1,9%) în anul 2016 faţă de anul 2012, cât şi a suprafeţei locuibile cu 95.730 mp (+2,1%). Numărul camerelor de locuit a înregistrat creşteri cu 0,5% în anii 2013 şi 2014 şi cu 0,4% în anii 2015 şi 2016 faţă de anii precedenţi. Suprafaţa locuibilă a crescut cu 0,6% în anul 2014 şi cu 0,5% în anii 2013, 2015 şi 2016 faţă de anii anteriori. Pe medii de rezidenţă, atât în anul 2016, cât şi în anul 2012, cele mai multe locuinţe erau în mediul rural (64.426 locuinţe, respectiv 62,7% din total în anul 2016 şi 63.958 locuinţe, respectiv 62,8% din total în anul 2012).

La indicatorii număr de camere şi suprafaţa locuibilă, atât în anul 2016, cât şi în anul 2012, raportul urban/rural era relativ apropiat de raportul urban/rural aferent numărului de locuinţe. Astfel, în anul 2016, din numărul total de camera, 37,5% erau în mediul urban şi 62,5% în mediul rural, iar din total suprafaţă locuibilă 39,2% era în urban şi 60,8% în rural . În anul 2012 în mediul urban erau 37,4% din numărul total de camere (39% din total suprafaţă locuibilă), iar în mediul rural 62,6% (61% din total suprafaţă locuibilă).

Numărul mediu de camere pe o locuinţă, în perioada 2012-2016, s-a menţinut constant, respectiv la 2,5 camere pe întreaga perioadă. Comparativ cu anul 2012, în anul 2016, a crescut suprafaţa locuibilă ce revenea pe o locuinţă cu 1,1% (de la 45,2 mp în anul 2012 la 45,7 mp în anul 2016), iar suprafaţa locuibilă a unei camere în anul 2016 a fost de 17,9 mp, valoare înregistrată în fiecare an din perioada analizată.

În anul 2016 au fost terminate 289 locuinţe, în scădere cu 125 locuinţe (-30,2%) faţă de anul 2012. Numărul de locuinţe terminate a scăzut, an de an, în perioada 2012-2016 , cea mai semnificativă scădere fiind înregistrată în anul 2013 faţă de anul 2012 cu 18,4%. Pe surse de finanţare a locuinţelor terminate se remarcă faptul că în anul 2016 toate locuinţele terminate au fost finanţate din fondurile populaţiei faţă de anul 2012 când ponderea locuinţelor terminate din fondurile populaţiei era de 90,6%.

Analiza indicatorului locuinţe terminate după numărul camerelor de locuit evidenţiază faptul că în perioada 2012-2016 locuinţele terminate aveau în marea lor majoritate între 4 şi 5 camere şi peste. În perioada analizată, locuinţele cu 5 camere şi peste deţineau ponderea cea mai mare în totalul locuinţelor terminate cu valori cuprinse între 37,6% în anul 2013 şi 44,7% în anul 2012 (42,6% în anul 2016).

Din analiza suprafeţei locuibile a locuinţelor terminate se constată că în perioada 2012-2016 acestea s-au situat între 74,3 mp în anul 2013 şi 86,3 mp în anul 2014 (85,7 mp în anul 2016). În judeţul Sălaj, în perioada 2012-2016, locuinţele terminate deţineau ponderea cea mai mare în mediul rural în anii 2013 cu 52,4%, 2014 cu 61,9%, 2015 cu 50,6% şi 2016 cu 59,9% excepţie făcând anul 2012  când ponderea cea mai mare, în totalul locuinţelor terminate, revenea mediului urban cu 52,7%.

 

Utilităţile publice

 

În directă legătură cu fondul de locuinţe, deosebit de importanţi sunt şi indicatorii referitori la reţelele şi volumul distribuit de apă potabilă, sistemele de canalizare precum şi reţelele şi volumul distribuit de gaze naturale.

 

Reţeaua şi volumul apei potabile distribuite populaţiei

 

La sfârşitul anului 2016 erau dotate cu reţea simplă de distribuţie a apei potabile un număr de 54 localităţi, în creştere cu 3 localităţi faţă de anul 2012 şi cu o localitate faţă de anul 2015. Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile, pe total judeţ, era de 1.299 km la sfârşitul anului 2016, în creştere cu 225,5 km (+21%) faţă de anul 2012 şi cu 36,4 km (+2,9%) faţă de anul 2015. În mediul urban, la sfârşitul anului 2016, lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile era de 296km (22,8% din total judeţ), în creştere cu 17,1% (+43,3 km) faţă de anul 2012.

Volumul de apă potabilă distribuit consumatorilor din judeţ, în anul 2016, a fost de 7.333.000  mc, în scădere cu 1,5% faţă de anul 2012 (-115.000   mc) şi cu 0,5% faţă de anul 2015 (-38.000   mc). Din cantitatea totală de apă potabilă distribuită în anul 2016, consumatorilor casnici le-au revenit 5.644.000   mc (77 % din total), faţă de 5.271.000   mc în anul 2012 (70,8% din total). Comparativ cu anul 2012 cantitatea de apă potabilă distribuită pentru uz casnic a crescut cu 7,1%, respectiv cu 373.000  mc şi cu 1,2% (+68.000   mc) faţă de anul anterior.

 

Reţeaua de canalizare publică

 

La sfârşitul anului 2016, un număr de 15 localităţi aveau instalaţii de canalizare publică, la nivelul anului precedent şi în creştere cu 7 localităţi faţă de anul 2012. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare, la sfârşitul anului 2016, a fost de 459,2 km, în creştere cu 181,8 km (+65,5% ) faţă de anul 2012 şi cu 17,9 km (+4,1%) faţă de anul 2015. Din lungimea totală simplă a conductelor de canalizare pe total judeţ 57,5% era în mediul urban, în scădere cu 17 puncte procentuale faţă de anul 2012. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare, în mediul urban, a crescut cu 27,8%(+57,5 km) faţă de anul 2012 şi cu 0,7%(+1,8 km) faţă de anul precedent.

 

Spaţii verzi

 

Suprafaţa spaţiilor verzi în municipiul Zalău  şi oraşe la sfârşitul anului 2016 a fost de 225 hectare, în creştere cu 111 ha (+97,4%) faţă de anul 2012 şi cu 61 ha (+37,2%) faţă de anul 2015.

 

Reţeaua şi volumul gazelor natural distribuite

 

În anul 2016 s-au distribuit gaze naturale într-un număr de 15 localităţi ale judeţului Sălaj, la nivelul anilor precedenţi din perioada analizată. Lungimea totală a conductelor de distribuire a gazelor naturale, la sfârşitul anului 2016, pe total judeţ, a fost de 470,7 km, în creştere cu 28,6 km (+6,5%) faţă de anul 2012 şi cu 7,2 km (+1,6%) faţă de anul 2015.

În cursul anului 2016, volumul total al gazelor naturale distribuite a fost de 51.003.000   mc, în creştere cu 0,04% (+22.000   mc) faţă de anul 2012 şi cu 5,1% (+2.463.000  mc) faţă de anul 2015. Din cantitatea totală de gaze naturale distribuită, în anul 2016, pentru uz casnic s-au consumat 24.493.000   mc, respectiv 48,0% din total, faţă de 25.269.000  mc în anul 2012, respectiv 49,6% din total. Comparativ cu anul 2012, cantitatea de gaze naturale distribuită pentru uz casnic a scăzut cu 3,1% (-776.000   mc), iar faţă de anul 2015 a crescut cu 5,8% (+1.339.000  mc).

Comentariile celorlalți

gabi pe 22.12.2017 la 17:55
Baiu-i ca cresc nr . tiganilor !

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.
Salajeanul TV

Meteo

10 Decembrie 2018
Zalău
0.0° C

Detalii Meteo

Curs valutar

10 Iulie 2017
EUR EUR
4.5684 lei
USD USD
4.0107 lei
CHF CHF
4.1540 lei