Adresa
oras, România
telefoane
office@salajeanul.ro
Duminică , 29 Ianuarie , 2017

Finanţări între 200.000 de euro şi un milion de euro prin POR

de Cristina POP

Firmele interesate să-şi dezvolte afacerile vor avea acces, începând de anul viitor, la noi finanţări din fonduri europene. Ministerul Dezvoltării a lansat un nou apel de proiecte POR, cu buget între 200.000 de euro şi un milion de euro.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 23 decembrie, apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorităţii de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, potrivit inforegio.ro.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Naţională pentru Competitivitate. Va fi sprijinită dezvoltarea IMM-urilor, pentru îmbunătăţirea capacităţilor avansate de dezvoltare a produselor şi a serviciilor, în vederea creşterii competitivităţii economiilor regionale şi naţionale.

Se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creştere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât şi în sensul dezvoltării activităţii desfăşurate, în scopul creşterii dimensiunii pieţei adresate (piaţa locală să devină regională, naţională sau internaţională).

Cererile de finanţare se vor putea depune exclusiv prin intermediul aplicaţiei MySMIS, începând cu data de 23 februarie 2017, pe parcursul a şase luni.

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele două luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Investiţiile eligibile pentru co-finanţare: investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spaţiilor de producţie/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line şi investiţii finanţabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calităţii, mediului sau sănătăţii; activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Sunt eligibile proiecte ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Valoarea finanţării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro şi maximum un milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte.

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societăţile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 urmează POR 2007-2013 şi este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistenţă tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuţia naţională.