Joi , 31 August 2017

Carnetul de rentier agricol poate fi vizat până la sfârşitul lunii septembrie

Joi, ordinul care aduce modificări la renta viageră agricolă a fost publicat în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că posesorii carnetului de rentier agricol îşi vor putea viza carnetele până în 29 septembrie.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul  semnează o declaraţie în vederea obţinerii vizei anuale însoţite de documente, pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul judeţean al APIA, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medical.

Documentele necesare sunt următoarele: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; o copie a deciziei de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original; procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal,  contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil. Opţional, rentierii agricoli pot depune şi un extras de cont.  În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru a beneficia de renta pentru anul 2016, este necesar ca rentierii să prezinte carnetele vizate pe anii anteriori. Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Menţionăm că pot beneficia de renta viageră agricolă şi persoanele care au fost pensionate pe caz de boală, gradele I și II, a căror pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare. Rentierului aflat în această situație i se recunoaște dreptul la renta viageră agricolă ca urmare a verificării deciziei emisă de comisia de expertiză medicală, care atestă pensia de invaliditate și a deciziei pentru pensia pentru limita de vârstă.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2016 poate fi încasată de moştenitorii săi, dacă depun la oricare Centru judeţean al APIA carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă”) (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.
Salajeanul TV

Meteo

22 Iunie 2018
Zalău
0.0° C

Detalii Meteo

Curs valutar

10 Iulie 2017
EUR EUR
4.5684 lei
USD USD
4.0107 lei
CHF CHF
4.1540 lei