Adresa
oras, România
telefoane
office@salajeanul.ro
Luni , 3 Iulie , 2017

Bani pentru proprietarii de păduri

de Cioban Smaranda

Proprietarii pădurilor situate în arii protejate vor primi compensaţii financiare de la Guvernul României. Măsura a fost aprobată în şedinţa de Guvern de vineri şi se va aplica atât persoanelor fizice, cât şi juridice care sunt eligibile.

În şedinţa de Guvern de vineri, proprietarii care deţin suprafeţe de pădure în zone unde există restricţii privind recoltarea lemnului vor primi un sprijin financiar din partea statului român.

Potrivit unui comunicat de presă postat pe pagina oficială a Guvernului României, valoarea totală maximă aferentă schemei de ajutor pentru perioada 2017–2020 a fost estimată la 285 milioane lei. Pentru anul 2017, valoarea totală maximă este de 19 milioane lei, iar suprafaţa aproximativă pentru care se vor acorda compensaţii este de 216.000 de hectare. Pentru pădurile încadrate în tipul funcţional T1, suma alocată este de 493/lei/an pe hectar, iar pentru tipul funcţional T2, sprijinul este de 226 de lei/an pe hectar.

La nivelul judeţului Sălaj, acest sprijin financiar va fi acordat pentru mai mult de 4000 de hectare, precizează inginerul Dan Maxim, reprezentantul Gărzii Forestiere Oradea, în calitate de Şef Birou Garda Forestieră Judeţeană Sălaj.

 În Sălaj există în jur de 97.000 de hectare fond forestier total, din care încadrate în tipul I şi tipul II avem 8.820 de hectare, din acestea deţinute de persoane fizice şi juridice care sunt eligibile avem 4.138 hectare, restul fiind deţinute de stat sau primării, care nu sunt eligibile în cadrul acestui program.

“Ca documente prevăzute de Hotărârea de Guvern, la Art. 7, sunt enumerate următoarele: fişa de calcul pentru acordarea de compensaţii, copie document de proprietate, copie contract administrativ, copie descriere parcelară, certificat cazier judiciar şi aviz de la Ocolul Silvic”, a precizat reprezentantul Gărzii Forestiere Oradea, inginerul Dan Maxim.

“Un aspect important pe care l-aş menţiona este obligativitatea amenajamentului silvic şi pentru pădurile sub 10 hectare. Ca să poată fi încadrată în tipul I sau II, pădurea trebuie să aibă amenajament silvic, astfel că devine obligatoriu ca solicitanţii acestui sprijin să aibă amenajament silvic în vigoare, chiar dacă au păduri sub 10 hectare, pentru care legea nu prevede ca obligatoriu amenajamentul silvic”, a explicat inginerul.

Pentru a solicita aceste compensaţii aferente anului 2017, solicitanţii trebuie să depună cererile, împreună cu toată documentaţia la sediul Gărzii Forestiere în maxim 90 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.  Totodată, reprezentantul Gărzii Forestiere Oradea, inginerul Dan Maxim evidenţiază că, pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanţii trebuie să facă dovada amenajamentului silvic, chiar dacă au o suprafaţă sub 10 hectare.

Schema prevăzută în actul normativ se aplică proprietarilor privați, persoane fizice și juridice, precum și asociaților acestora care au în proprietate păduri pe ale căror terenuri forestiere există restricţii de mediu aplicabile activităților forestiere.