Adresa
oras, România
telefoane
office@salajeanul.ro
Joi , 6 Iulie , 2017

Bani pentru crame

de Cioban Smaranda

Viticultorii primesc o veste bună de la Guvernul României. Potrivit informaţiilor furnizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin intermediul unui comunicat de presă, persoanele interesate de producţia de vin vor beneficia de un sprijin financiar pentru a investi în construcția de imobile noi destinate vinificației (crame), laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare şi săli de degustare.

De aceste sume pot beneficia: persoanele juridice cu domiciliul fiscal în România, instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale şi întreprinderile individuale,  precum şi asociațiile de doi sau mai mulți producători și/sau organizații interprofesionale, care realizează o operațiune de producție, de prelucrare, de ambalare sau de comercializare a produselor din sectorul vitivinicol și care propun programe de investiții, altele decât cele finanțate prin PNDR, care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: exploatează plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole, produc și/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terți și comercializează produsele vinicole în nume propriu; achiziționează struguri pentru vin, produc și/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terți și comercializează produsele vinicole în nume propriu; comercializează produse vinicole achiziționate de pe piața internă. Condiția principală pentru accesarea tuturor operațiunilor eligibile din cadrul măsurii de investiții este ca solicitantul să producă vinuri, în unitatea proprie, sau în nume propriu la terți și să comercializeze producția vinicolă obținută. Solicitările de investiții se depun în sesiune deschisă la sediile centrelor județene ale APIA. Cuprinsul programelor de investiții, documentația solicitată de către APIA, acțiunile din cadrul operațiunilor eligibile precum și Cererea pentru acordarea sprijinului financiar sunt detaliate în cuprinsul Ordinului nr.1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare”, transmite Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Pentru perioada de programare 2014-2018 producătorii de struguri pentru vin pot accesa fonduri FEGA prin Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol, cu o alocare financiară anuală de 47,7 milioane euro, pentru următoarele cinci măsuri de sprijin:  promovarea vinurilor, restructurarea și reconversia podgoriilor, asigurarea recoltei, investiţii în distilarea subproduselor. Pentru măsura de investiții, contribuția Uniunii Europene este de maximum 50 la sută din costurile eligibile, fondurile reprezentând finanțare FEGA, iar contribuția beneficiarilor este de minimum 50 la sută.

Sprijinul se acordă în baza Ordinului nr. 208/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României (PNS) în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul nr.1801/2014, anunţă comunicatul MADR.