Adresa
oras, România
telefoane
office@salajeanul.ro
Miercuri , 21 Iunie , 2017

26 iunie, termen pentru mai multe obligaţii fiscale

de Cioban Smaranda

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj reaminteşte că luni este termen limită pentru mai multe declaraţii şi plăţi.

Luni este ultima zi în care sălăjenii pot depune la birourile AJFP Sălaj mai multe declaraţii şi plăţi fiscale, respectiv:  Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (formular 097),  Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017 (formular 100), Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017 (formular 112), Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017 (formular 224), Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017 (formular 300), Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru luna precedentă (formular 301), Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată (formular 307), Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat (formular 311), Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna mai 2017, (formular 390 VIES), Plata impozitului pe reprezentanță, tranșa I, Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor, Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă, Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului II 2017 şi Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc.